Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου

Σιωπηλός Δρόμος - Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: «Πιστεύω ότι είναι ο ιδανικός συνδυασμός ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού, ξεχωριστής παραγωγής και άφταστου σεναρίου»