Μάτια ερμητικά κλειστά

Το χρυσό συμβόλαιο της Κίντμαν για τα «Μάτια Ερμητικά Κλειστά»