Μαύρο Λιθάρι Φωκίδας

Ένα πάρκο για την μνήμη της Σοφίας και της Βασιλικής - Τα δυο αγγελούδια που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές στο Μάτι το 2018