Μην ψαρώνεις

«ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ»: «Και στο τέλος «ξεψάρωσαν» αυτοί για τα καλά κι εμείς για καλύτερα…!»

Ο Νικος Βαμβακούλας τους ..."ψαρώνει"