Μισά-Μισά

Η απρόβλεπτη κωμωδία «Μισά-μισά» στο Μικρό Παλλάς