Μiss Raxevsky

Η κατάρρευση των κορυφαίων της μόδας: Μiss Raxevsky - Kathy Heyndels σε καθεστώς χρεοκοπίας