Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

Η Νίκη Λυμπεράκη γνωστοποίησε την περιπέτειά που βίωσε με το μωρό της