μονογραμμα

Μονόγραμμα: ο Γρηγόρης Βαλτινός αυτοβιογραφείται