Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός: συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου 14 Μαϊου-21 Ιουνίου