Μουσείο της Ακρόπολης

Χριστούγεννα στο Μουσείο της Ακρόπολης