Μπάμπι

Λαθροκυνηγός θα βλέπει υποχρεωτικά την ταινία «Μπάμπι» όσο θα βρίσκεται στη φυλακή