Μπάνκσι

Μπάνκσι: τα έργα του είχαν τη μεγαλύτερη ζήτηση μέσα στο 2020