Μπερκιουζάλ Κορέλ

Berguzar Korel: Αγωνία για την τουρκάλα πρωταγωνίστρια, ο δύσκολος τοκετός και η κατάθεση ψυχής