Μπόμπολάς

Ο Κύρτσος χάνει την ακίνητη περιουσία του για εκδοτικές οφειλές και επιτίθεται σε Μπόμπολα – Ψυχάρη