μπριζόλα από χρυσό

Άσχημα μαντάτα για τον Salt Bae