Ναταλία Κηρύκου

8 Λέξεις - Ναταλία Κηρύκου: η Έρση αποκαλύπτει τι θα ήθελε να γίνει στο τέλος της σειράς