Ναταλία

Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου: γιατί ο κόσμος τη φωνάζει «Ναταλία» στο δρόμο;