ναυτικός

Ποιος είναι ο ναυτικός στη διαφήμιση των Jumbo;