Νίκος Αναδιώτης θεία κοινωνία

Νίκος Αναδιώτης: «Δεν θα πάει κάποιος που δεν πήγαινε ποτέ να κοινωνήσει τώρα»