Νίκος ο Μάγος

Ελλάδα έχεις Ταλέντο: πρεμιέρα με λάμψη κι έντονη συγκίνηση