νινετα λεμπεση

Νινέτα Λεμπέση: Στο νοσοκομείο η εμβληματική θεατρική παραγωγός