Νοσοκομείο Μεταξά

Μαριάννα Λαλαούνη: σχεδίασε και προσέφερε δωρεάν το νέο λογότυπο του νοσοκομείου «Μεταξά»