νόθα κόρη

Ο βασιλιάς Αλβέρτος αναγνώρισε τη νόθα κόρη του