Νουσρέτ

Ο Νουσρέτ άρπαξε την πέτρα που εκθέτει σε βιτρίνα από αρχαιολογικό χώρο της Μυκόνου