Ντάλια

Το σπίτι που ενώνει τον Μίλτο από το «Κόκκινο ποτάμι» με την Ντάλια από το «Παρά 5»