Ντεφνέ Σαμιελί

Μοντέλο η παράνομη σχέση του Ερντογάν