Ντελφίν Μποέλ

Ο βασιλιάς Αλβέρτος αναγνώρισε τη νόθα κόρη του