Ντολι Πάρτον

Το θεματικό πάρκο της Ντόλι Πάρτον είναι βγαλμένο από παραμύθι