Ο πιο αδύναμος κρίκος

Ο εορταστικός "Αδύναμος κρίκος"