Ο σιωπηλός δρόμος

Ανδρέας Κωνσταντίνου: γιατί έφυγε από τον Σιωπηλό δρόμο! Οι άλλες αποχωρήσεις από το αρχικό καστ