οδηγός

Τι συνέβη στη δίκη του οδηγού ταξί εναντίον του ηθοποιού;