ΟΦΕΛΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η Λαπαροσκοπική  χειρουργική μονής οπής SPL ( SINGLE PORT LAPAROSCOPY) - Ιάσονας Σγουρέας Ενδοσκόπος Χειρουργός Γυναικολόγος