Οι άστεγοι που έγιναν stars

Οι άστεγοι που έγιναν stars - Από τη φτώχεια στη δόξα και τα πλούτη