Οικονομικά προβλήματα

Kathy Heyndels : η κρίση και η νέα εταιρεία