οικονομική στενότητα.

Kathy Heyndels : η κρίση και η νέα εταιρεία