ομαδική δοκιμασία

MastefChef 5: η πρώτη ομαδική δοκιμασία ήταν η απόλυτη καταστροφή - Χάος κι ένταση στις κουζίνες των δύο ομάδων