Όποιοε θελει να χωρίσει ...να σηκώσει το χέρι του

«Όποιος θέλει να χωρίσει... να σηκώσει το χέρι του!» 3ος Χρόνος