ώρα για φαγητό

Μετακόμησε και μας λέει "Είναι ώρα για φαγητό"