Παπαγιώτης Αγγελόπουλος

Αγγελόπουλοι: Το εφετείο ανέτρεψε την απόφαση για την περιουσία του πατέρα τους!