Πατρίσια Απέργη

Η χορογράφος Πατρίσια Απέργη στους άδειους δρόμους του Πειραιά για τρίτη φορά