Πελοπόννησος

Δημήτρης Κοντομηνάς: πωλείται και ο επίγειος παράδεισός του στην Πελοπόννησο