Περικλής Αλμπάνης

Περικλής Αλμπάνης: «Παλιότερα το θεωρούσαν δεδομένο αυτό που γινόταν... άλλος είχε κρεβάτι μέσα στο καμαρίνι του»