Πετρούλα Κωστίδου

Big Brother 2: Eίπε το μεγάλο ναι η Πετρούλα Κωστίδου;