πίτα Alpha

Η απουσία της ωραίας Ελένης από την πίτα του Alpha