πλαστογραφία

Σπύρος Πώρος: η πλαστογραφία, το δύσκολο διαζύγιο, οι διαμάχες στα δικαστήρια και το παράπονο για τα παιδιά του…