πλουσιοι ανθρωποι

Eίναι πετυχημένοι, πλούσιοι και με απολυτήριο Λυκείου