πλουσιοι ελληνες γιορτες

Από το Γκστάαντ στο Ντουμπάι! Πως πέρασαν στις γιορτές οι πλούσιοι Έλληνες;