Πολυκατοικία

Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Επειδή απέκτησα κάποια προβλήματα και με την οικογένειά μου, δεν μπορώ να λέω για τα προσωπικά μου»