Η ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ ΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΑΔΗΜΟΣ

«Η ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ» ΤΗΣ
ΑΓΚΑΘΑ ΚΡΙΣΤΙ ΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΚΙΡΚΗΣ ΚΑΡΑΛΗ


Ετικέτα: Ποντικοπαγίδα