Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει το παράδειγμα και υιοθέτησε γατάκι